You are here:  / Pozostałe / Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance
Czasem dochodzi do znacznie bardziej zagmatwanych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, w owym czasie jesteśmy w stanie zdobyć naprawienie szkody od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w takim razie to nasza ubezpieczalnia będzie zapewniała nam zadośćuczynienie w tej sprawie. Jednakowoż nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania. Na przykład na poszkodowanym ma okazję ciążyć obowiązek wyrównania strat, których nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zakwalifikować opłatę za uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie, strata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – potwierdza to https://krakhol.pl/. Niekiedy w polisach AC zauważymy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest obowiązkowa za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za wymienniki, a nie części, które są oryginalne. Dobrze w następstwie tego będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wtenczas wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, również dla poszkodowanego.

Artykuły: